Wie zijn wij

Logopediecentrum013 is een professionele logopediepraktijk gevestigd op drie locaties waar all-round wordt behandeld. Dat wil zeggen dat u voor alle logopedische stoornissen bij ons terecht kunt. Wij bieden u professionele en deskundige hulp op breed logopedisch gebied waarbij de cliënt centraal staat. Wij behandelen volwassenen en kinderen met een hulpvraag op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor en afwijkende mondgewoonten. Ook bieden wij prelogopedie bij problemen met eten en drinken bij baby's en jonge kinderen. Tevens kunt u bij ons terecht voor het behandelen van stotteren.

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Doordat wij ons voortdurend bij- en nascholen bent u ervan verzekerd dat wij kwalitatief goede zorg bieden en werken volgens de laatste inzichten en methodes.

Diverse samenwerkingsverbanden met huisartsen, medisch specialisten, tandartsen, orthodontisten, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en (kinder)fysiotherapeuten zijn tot stand gekomen, en dragen bij aan optimale zorg voor u.

Graag stellen wij ons aan u voor!

Yvonne van den Heuij

Nadat ik in 1976 in Nijmegen ben afgestudeerd als logopediste, heb ik een aantal jaren in een verpleeghuis gewerkt en op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Vanaf 1985 werk ik uitsluitend in de vrije vestiging. Doordat de logopedie in beweging blijft, ik me voortdurend bijschool en geniet van mijn logopedische werkzaamheden, voer ik mijn werk met veel plezier uit. Naast mijn werkzaamheden als all-round logopediste heb ik me extra verdiept in de volgende gebieden:

 • prelogopedie
 • kinderen met het Syndroom van Down
 • afwijkend mondgedrag (o.a. OMFT)
 • spraak (o.a. Hodson en Paden, Metaphon, Prompt)
 • taal (o.a. pragmatiek, communicatieve taaltherapie)
 • nasaliteit (schisis)
 • hyperventilatie (o.a. Hyperven methode)
 • sensorische informatieverwerking (anders kijken naar kinderen 1 en 2)

Ik ben opgenomen in het register van de NSSI (Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking).

Yvonne van den Heuij

Dorine Speekenbrink

In 1982 ben ik in Eindhoven afgestudeerd en heb ik als logopediste een tijdlang in de verstandelijk gehandicapten zorg gewerkt. Vervolgens heb ik in diverse praktijken gewerkt en ben ik in 2000 een eigen praktijk gestart.

De afwisseling van de diverse stoornissen en leeftijden waar wij binnen de praktijk mee te maken hebben maken het werk uitdagend en boeiend. Door jarenlange ervaring, en het volgen van vele cursussen, heb ik mij kunnen verdiepen in veel stoornissen.

Naast mijn werkzaamheden als all-round logopediste heb ik me extra verdiept in het behandelen van:

 • stemstoornissen (o.a Manuele Facilitatie van de Larynx)
 • afwijkend mondgedrag (o.a. OMFT)
 • stotteren (o.a. VIB, Lidcombe, DCM, stotteren bij jonge kinderen/jong volwassenen)
 • spraak (o.a. Hodson en Paden, Metaphon, Prompt)
 • taal (o.a. meertaligheid bij jonge kinderen, pragmatiek)
Dorine Speekenbrink

Maaike de Wit

Mijn opleiding Logopedie heb ik gevolgd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds 2015 ben ik met veel plezier werkzaam als allround logopedist bij Logopediecentrum013, waar ik me richt op onderzoek en behandeling van kinderen (0-12 jaar) en volwassenen. Ik werk graag samen met mijn clienten aan een positief behandelresultaat. Waar mogelijk of nodig zoek ik samenwerking met relevante disciplines om zo goed mogelijk aan te sluiten op de zorgvraag van mijn clienten.

Bij Logopediecentrum013 ligt mijn kennis en werkervaring op de volgende gebieden:

 • spraak(articulatie) - en taalproblematiek bij Nederlandstalige en anderstalige kinderen
 • logopedie bij volwassenen : slikproblematiek, dysartrie en afasie
 • afwijkend mondgedrag
 • adem/stemproblemen
 • sensorische informatieverwerking

Ik volg regelmatig bij- en nascholingscursussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen en rondom het vakgebied logopedie. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), en ben ik ingeschreven in het Preverbale register van de NVLF en in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Maaike de Wit