Links

Downsyndroom

www.downsyndroom.nl

Gehoor

www.fenac.nl
www.nvvs.nl

Hyperventilatie

www.hyperventilatie.org
www.hyperventilatie.info
www.hyperven.org

Niet aangeboren hersenletsel

www.afasie.nl
www.hersenstichting.nl

Preverbale logopedie

www.prelogopedie.nl
www.nvlborstvoeding.nl
www.borstvoeding.com

Sensorische informatieverwerking

www.nssi.nl
www.kinderergotherapie.nl

Slikproblemen

www.dysfagie.com

Spraak

www.dyspraxie.nl
www.schisis-cranio.nl

Stem

www.kno.nl (uitleg stemproblemen bij volwassenen en kinderen)
www.stempreventie.be
www.stemwerk.com

Stotteren

www.stotteren.nl

Taal

www.kindentaal.nl (info over spraak/taalontwikkeling en hoe deze te stimuleren)

Fysiotherapiepraktijken

www.tilburg-kinderfysio.nl Praktijk Marcella Koelewijn te Tilburg, specialisaties: Sensorische Integratie en Kinderbekkenfysiotherapie (zindelijkheidsproblemen).
www.kfct.nl Praktijk Haxelmans te Tilburg.

Algemene websites

www.nvlf.nl (Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
www.nvvs.nl (Ned. Vereniging Voor Slechthorendheid)
www.fvo.nl (federatie van ouderverenigingen)
www.inclusiefonderwijs.nl (Informatie over integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het regulier onderwijs)
www.oudersonline.nl
www.balansdigitaal.nl
www.stichtingbalans.nl
www.oudersenrugzak.nl (Informatie over leerlinggebonden financiering (rugzakje)
www.giraf-therapie.nl