Praktijkinfo

Openingstijden

Wij zijn bereikbaar op werkdagen maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Verwijzing en DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)

Logopedie voor kinderen zit (nog) in het basispakket en wordt tot 18 jaar volledig vergoed.
Wanneer u 18 jaar of ouder bent, valt logopedie onder het eigen risico. Wanneer u dat heeft overschreden worden de behandelingen volledig vergoed.

Tot augustus 2011 werd een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of tandarts (- specialist) door alle zorgverzekeraars verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor vergoeding van een logopedisch onderzoek en logopedische behandeling.

Vanaf 1 augustus 2011 geldt voor een aantal zorgverzekeraars , dat u zonder verwijzing een afspraak bij de logopedist kunt maken. (DTL)

Of dit voor uw zorgverzekeraar geldt, kunt u het beste in uw polis nakijken. Ook kunt u deze vraag bij aanmelding aan ons voorleggen.

Vergoeding

Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten en vallen zodoende onder gecontracteerde zorg. Voor cliënten met een naturapolis brengen wij de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening. Wanneer u een restitutiepolis heeft, kunt u bij de intake aangeven of u de nota thuis wilt ontvangen, of dat de nota aan de zorgverzekeraar moet worden gezonden.

Afmelden: Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur tevoren te worden afgezegd. Hiervoor is de voice-mail altijd bereikbaar. Wanneer u niet tijdig afmeldt kunnen de kosten bij u in rekening worden gebracht.

In onze praktijkruimtes treft u de actuele tarieven en de betalingsvoorwaarden aan.

Werkwijze

Bij uw eerste bezoek neemt u de verwijzing, een identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee.
Uw klacht en de probleemgeschiedenis zullen worden besproken. Hierna wordt een behandelovereenkomst gesloten en zal een onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van uw klacht zal het onderzoek één of meerdere sessies in beslag nemen. Na afronding van het onderzoek wordt de logopedische diagnose vastgesteld en het behandelplan aan u voorgelegd. Tevens zullen wij met u bespreken wat wij van u verwachten ten aanzien van het oefenen thuis.

Privacy Policy

Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG.

In de wachtkamer treft u het privacy reglement van de praktijk aan.

Overige informatie

In onze praktijkruimtes treft u eveneens onze praktijkfolder aan, en informatie met betrekking tot de klachtenprocedure.